B.D.E. EN LEVEN-NA-DE-DOOD

Wanneer de geest buiten
het lichaam kan bestaan
Dan kan deze wellicht ook
na de dood vérder gaan !

 

                  © Giel Heijmans