OOK CHRISTENEN REÏNCARNEREN -3

Liefdevol worden in één mensenleven
Dit lukt allemaal niet... zo maar even
Want ook de groei der ziel is onderheven
Aan de natuurlijke wetten van het leven.

                 © Giel Heijmans