REÏNCARNATIE IS LIEFDEVOL -4

Bij álle ongelijke ontwikkelingskansen...
Velen ‘treuren’ en sommigen ‘dansen’
Dit was nog moeilijker te verkroppen
Als na één leven ons leven zou stoppen.

 

                 © Giel Heijmans