REÏNCARNATIE IS OKÉ -3

Op aarde stoot men telkens op zaken
Waarmee men in ‘t reine moet raken
En waarvan men ook nog iets kan leren
Daarom is het goed te reïncarneren.

                 © Giel Heijmans